LSE15. Jak wskaźniki biznesowe powiązać ze wskaźnikami szkolenia?

LSE15. Jak wskaźniki biznesowe powiązać ze wskaźnikami szkolenia?